(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com

Tư vấn kiểm toán năng lượng - Tư vấn quản lý năng lượng

Thứ ba - 24/12/2013 19:50 - Đã xem: 18335
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tư vấn lập báo cáo kiểm toán năng lượng;

- Tư vấn lập báo cáo quản lý năng lượng;

- Tư vấn xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng và giám sát mục tiêu;

- Tư vấn thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu, thi công và giám sát thi công xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

- Cung cấp các thiết bị tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà, nhà máy công nghiệp và dân dụng.
 
 


#kiểmtoánnănglượng,
#kiểmtoánnănglượngtrọngói,
#tưvấnkiểmtoánnănglượng,
#tưvấnquảnlýnănglượng,
#báocáokiểmtoánnănglượng,
#báocáoquảnlýnănglượng,
#giảipháptiếtkiệmnănglượng,
#​thiếtbịtiếtkiệmnănglượng
 
 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ?


TƯ VẤN
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
(0909.901.045)
 

Thăm dò ý kiến

Khi chi phí sử dụng điện cao, bạn có sẳn sàng thay thế các thiết bị điện hiện tại bằng các thiết bị điện tiết kiệm không?

Không